PERINNÖNJAKO

Perinnönjakoa (ja jäämistöositusta) voi vaatia yksikin pesän osakas. Leskellä on rintaperillisen tai testamentinsaajan jakovaatimuksista huolimatta oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto  ja tavanmukainen koti-irtaimisto jakamattomana hallinnassaan, ellei lesken omaisuuteen sisälly kodiksi sopivaa asuntoa. Tätä oikeutta ei voida syrjäyttää edes testamentilla ja se menee rintaperillisten lakiosavaatimusten edelle.

Mikäli vainaja oli avioliitossa, ennen perinnönjakoa tulee toimittaa ositus, jonka jälkeen selviää mitä omaisuutta perillisille jaettavaan jäämistöön kuuluu. 

Perinnönjako voidaan toteuttaa osakkaiden keskinäisenä sopimusjakona. Mikäli pesän osakkaat eivät pääse sopimukseen, voi yksikin pesän osakas hakea tuomioistuimelta pesänjakajan määräämistä toimittamaan perinnönjaon. Lisäksi on huomioitava, että mikäli pesässä on edunvalvonnan piirissä oleva osakas,  perinnönjakoon on saatava maistraatin lupa ja mikäli pesän osakkaan perintöosuus on ulosmitattu, jakoon on saatava ulosotonhaltijan lupa, jos jako toimitetaan ilman tuomioistuimen määräämää pesänjakajaa.