PERINTÖ JA PERHEVARALLISUUSOIKEUS

PERINTÖ & PERHEVARALLISUUS

Päivitämme sivua.

Kuolinpesän osakkaat
Kuolinpesän pankkiasiat
Lesken oikeudet
Testamenttiin perustuvien oikeuksien voimaansaattaminen
Perinnöstä & testamentista luopuminen ja perintöosuuden luovutus
Ennakkoperintö
Lakiosa
Testamentin tulkinta & moite
Vaurastumisetu & vastikkeet pesänjaossa
Osituksen & avioehtosopimuksen sovittelu
Vastikkeet osituksessa
Yritysvarallisuus osituksessa & perinnönjaossa
Jäämistösuunnittelu
Testamenttimääräyksiä
Edunvalvontavaltuutusmääräyksiä
Ylivelkaisen pesän velkojen maksujärjestys

Perunkirjoitus, perukirja, perinnönjako, testamentti, avioehtosopimus, perinnönjako, perintö, edunvalvontavaltuutus, verkkoasiakirja, ositus, omaisuuden erottelu, osituksen sovittelu, edunvalvontavaltakirja, edunvalvontavaltuutus, jäämistösuunnittelu, sopimus eron varalta